صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  

Eiliya (فراتراز خیال)

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

Eiliya

(فراتراز خیال)

  هزاران سال پیش ازآفرینش کل جهان یعنی هزاران سال پیش ازآفرینش کهکشانها وآسمانها ،پیش ازآنکه مهبانگ یابیگ بنگی (انفجاربزرگ)صورت پذیرد هیچ چیزی درجهان وجودنداشت وجهان تاریک تاریک بود تنها خدابود وهیچ کس دیگری غیرازاو وجود نداشت ، نه فرشته ای نه دیوی ،ملکی هیچ چیز درجهان وجود نداشت سالها گذشت اما کسی نمی داند که چقدر تا اینکه چند تانوربزرگ وعظیم آفریده شد که دور عرش درحال گردش بودند تعدادشان به پنج تا می رسید ؛اما آنقدر بزرگ وعظیم بودند که کسی نمی دانست.  

زمانها سپری شد تاآنکه خداوند اراده کرد تا از آن پنج تا نوربزرگ وخیره کننده آسمانها وزمین راآفرید وبدین سان کهکشانها وسیارات ازنورهای عظیمی که دور عرش درحال گردش بودند پدیدار گشتند.

   میدانید آن پنج تا نور چه بودند واسامی یشان چه بود؟

   پس بادقت به ادامه ی داستان گوش دهید تا متوجه شوید.

   روزی جبرئیل فرشته ی وحی به پیامبر اکرم وحی فرستاد وبه اوگفت به حضرت علی علیه السلام سلام بفرستد باردیگر هم هنگام آوردن وحی چنین کرد درواقع هربار که وحی می آورد چنین می کرد تا اینکه روزی پیامبر اکرم اورا گرفت وبه اوگفت که بگو ببینم چرااینقدر می گویی که به حضرت علی سلام برسانم ،اصلا تواورا ازکجا می شناسی ؟جبرئیل  شروع به سخن گفتن کرد ورازی رابرملا کرد.

   اوچنین داد سخن آغاز کرد وگفت :هزاران هزاران سال پیش (بلکه میلیونها میلیونها سال  پیش)هیچ چیزی در جهان وجودنداشت همه جا تاریک تاریک بود تا اینکه خداوند مرا آفرید درواقع من اولین فرشته ای بودم که آفریده شدم ودر واقع من سید الملائکه هستم آنگاه خداوند رو به من کرد وسوال کرد بگو ببینم توکیستی ،من کیستم  من تازه متولد شده بودم چیزی نمی دانستم واز چیزی خبر نداشتم اذا درجواب ماندم بار دوم ازمن سوال پرسیده شد که بگو ببینم توکیستی من کیستم باز هم من درجواب ماندم اما بارسوم ازمن چنان سوال پرسیده شد که من دیدم اگر جوابی ندهم آنچنان بلایی برسرمن آورد ه می شود که گویا هرگز متولد نشده بودم وبرمی گردم درست همانجایی که از آنجا آمده بودم اما باز نمی دانستم چه بگویم که ناگهان دیدم یک نور بسیار بزرگ وعظیمی به سرعت به سمت من آمد وگفت که فورا بگو تو خاقی من مخلوقم تو قادری من ذلیلم تو... من هم فورا آن جوابها را دادم وخلاص شدم ونجات پیداکردم بعدها فهمیدم که آن نور بزرگ وعظیمی که قبل از آفرینش جهان بود وبه من آن جوابها راآموخت ........ کسی نیود جز حضرت علی علیه السلام . آنجا بود که از آنوقت تا ابد مدیون ایشان هستم .

     آری دوستان حال متوجه شدید که آن نورها که قبل از آفرینش کل جهان آفریده شده بودند و دور عرش درحال گردش بودند چه نورهایی بودند؟

   آن نورها پنج تن آل عبابودند  به نامهای محمد ، علی ، فاطمه ، حسن وحسین علیهم السلام. نه تنها آن نورها آن ها بودند بلکه آنها انسان نیستند !آنها نورهای بزرگی بودند وهستند که از نور خود ذات اقدس خداوند قادر آفریده شده اند وسپس تمامی جهان از نور آنها آفریده شدندو پدیدار گشتند.

   علاوه بر اینها آنها معلم تمامی موجودات جهان بودند ؛یکبار هنگام آفرینش فرشتگان برای آنها (فرشتگان) معلمی کردند وآموزش دادند ویکبار هم برای انسانها واگر موجوداتی نیز بین این ها بوده که ما خبر نداشته باشیم وهم برای آنهاواصلا فرشتگان هیچ چیز بلد نبودن در واقع هرچه یاد گرفته اند ودارند ازسجده کردن ونحوه ی عبادت و...همه را امامان به آنها یاد داده اند.درواقع آنها ماموریت داشتند تا به زمین بیایند وچیزهایی را به ما یاد بدهند وبعد بروند اینجاست که حضرت (علی)فرمود که تمامی علومی که در  جهان گسترده شده اند ازمن است وفرزندم مهدی می آید وهمه ی آنها را می بندد.

    آیا فکر کردید تمامی علوم وفناوری و پیشرفتی که الان در جهان هست در سایه ی دانشمندان هست نه خیر چنین  نیست اگر امامان مانبودند بشر هرگز خیلی چیزها را تاقیامت کشف نمی کرد این حضرت بود که به وجود ماده ای به نام نفت در عربستان اشاره کرد !این حضرت بود که بوجود ذره ای در آب به نام اتم اشاره کرد وبعدها دانشمندان سخنان ایشان را مورد تحقیق وبررسی قرار دادند تا توانستند اتم راکشف کنند!چه عصر اتمی !این حضرت بود که نجوم شیمی و........را به دیگران آموخت الان همان ها را دراروپا برده ودارند رویشان تحقیقات انجام می دهند ؛ اصلا پدر علم شیمی در جهان که بود ؟!جابر بن حیا ن شاگرد امام جعفر صادق که گفته های حضرت را فقط در یکجا جمع کرد و...

    منقول است وقتی خداوند حضرت آدم را آفرید به خود افتخار کرد و فتبارک الله الذی احسن الخالقین به خود گفت وفرمود او جانشین من در روی زمین است واشرف مخلوقات است و...وفرمود که تاکنون پیشرفته تر از انسان موجودی را قبلا نیافریده !آنگاه حضرت آدم رو به خداوند کرد وعرض کرد :خدایا توکه می گویی قبل ازمن موجودی برتر ازمن نیافریده ای پس این پنج تا چیستند؟ خداوند فرمود خاموش که اگر آنها نبودند حتی توراهم نمی آفریدم، نه تنها تورا بلکه جهان را نمی آفریدم نه تنها تو بلکه 124هزار تا پیامبر بعداز تو همگی زمینه هستید تا اینها (پنج تن)روی زمین بیایند ، علت آفرینش تو وجهان اصلا آنها هستند.آنها نبودند توراهم نمی آفریدم!

ابر مرد تاریخ

     حضرت (علی)فرمود: ازمن بپرسید همه آنچه را که نمی دانید زیرا من به راههای آسمان اززمین آگاهترم . آری دوستان حضرت علم مطلق داشتند علم مطلق یعنی هر آنچه که درگذشته بود ویا در آینده اتفاق خواهد افتاد را می دانست!حضزت دز کوچه وبازار راه می رفت وبه دیگران می گفت که حتی نام وکنیه ی نوه ی نوه ی او در آینده چه خواهد بود!


     روزی پیامبر به معراج رفت ناگهان دید که همه ی درهای بهشت هم حتی علی علی می گویندوناگهان دید که همه ی فرشتگان دور کسی شبیه حضرت علی جمع شده اند حضرت پرسید که اوکیست فرشتگان پاسخ دادند که خداوند چون دید همه ی فرشتگان آسمان مشتاق حضرت علی اند ودارند بی تابی می کنند لذا فرشته ای را بصورت آنحضرت آفرید تا آنکه فرشتگان بادیدن آن اندکی آرام گیرند.

    حضرت پادشاه عالم هست پادشاه زمین وزمان ، مسلم هست که چرا اعمال سنی ها که ب هآن حضرت اعتقاد ندارند هرچقدر هم زیاد باشد باطل است . زیرا پیامبر اکرم فرمودند اگر کسی به اندازه ی تمام کوههای عالم طلا داشته باشد وآنرا به فقرا ببخشد تمام روزها را روزه بگیردوتمام شبها را بیدار بماند وشب زنده داری کند اما به ولایت امیر المومنین علی علیه السلام اعتقاد نداشته باشد تمام اعمالش باطل است زیرا پادشاه تمام عالم حضرت علی است وتمامی اعمال بایستی اززیرنظر وامضای ایشان رد شود تا مورد قبول واقع شود.

پیامبر اکرم  صلی الله علیه وآله وسلم فرمود خدایا دشمن بدار کسی را که علی رادشمن بدارد ودست بدارکسی را که اورا دوست بدارد .وفرمد من از علی ام وعلی ازمن است وفرقی بین ما نیست جز اینکه من پیامبرم واووصی وجانشین من است .

   نگاهی به داستانهای جنگ آنحضرت با جنیان واجنه در کتابها بیندازید !

هیچ برگی در عالم برزمین نمی افتد مگر اینکه آنحضرت شمارش آنها را می داند خورشید وزمین وزمان به اذن ودستور اودر حال گردش اند گاهی هنگام وصف آنحضرت بعضی ها به شک می افتند که شاید او خود خداست اما حضرت فرمود برای من فقط یک خدایی قرار دهید که من بنده ومخلوق اوباشم سپس هرچه می خواهیددر مورد من بگویید که کم گفته اید ونمی توانید مرا وصف کنید پیامبر اکرم فرمود علی را کسی نشناخت جز خدا ومن ومن را کسی نشناخت کسی جز خدا وعلی .اوقسم روز قیامت است !

چگونه می شود چنین شخصی را وصف کرد .

    پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود یاعلی اگر نمی ترسدم که مردم تورا باخدا اشتباه بگیرند میگفتم درباره ی تو اسراری به مردم که آنگاه تمامی مسیحیان مسیح را رها کرده وبه گرد خاک پای تبرک می جستند! آری هر بزرگ وعارفی در طول تاریخ که کارخارق العاده ای انجام می دهد از یک میلیاردم قدرت آن حضرت هست وبه اذن وارده ی اوصورت می پذیرد وبدون آن محال هست .

    حضرت رسول اکرم فرمود اگر کسی می خواهد 124هزار تا پیامبر را یکجا ببیند بیاید وبه حضرت علی نگاه بکند اگر کسی می خواهد خود خدا را درعرش ببیند بیاید وبه حضرت علی نگاه کند (به همان علت بود که به آنحضرا عین الله ،وجه الله و... می گفتند.)

Eiliya

    به همین علت بود که عمر خلیفه ی دوم 70 بار در تاریخ گفته که اگر علی نبود من هلاک می شدم (لولاعلی لهلک العمر)یهودیان ومسیحیان از سرتاسر جهان می آمدند واز او سوال می کردند اما اودر جواب می ماند وهمه ی آنها را به حضرت موکول می کرد وحضرت به آنها پاسخ می داد نام حضرت در کنار نام پیامبرخاتم درکتبهای مسیحییان ویهودیان آمده بود که به آنحضرت در آن کتابها ایلیا می گفتند.

    بحث در مورد فضایل آنحضرت آنقدر زیاد هست که نمی شود همه راگفت در خود کتابهای سنی ها که به حضرت اعتقاد ندارند آنقدر از فضایل وکرامات آنحضرت توسط مورخین سنی مذهب خودشان در کتابهایشان آورده شده که ...

 بخشهای اندکی از  فضایل وقدرت وعظمت بی نهایت وبی شمار آنحضرت:

 اقرار خود شیطان به عظمت حضرت

اقرارگریه کردن معاویه هنگام شنیدن فضایل آنحضرت

جایزه گذاشتن معاویه برای کسی که دروصف آنحضرت بیتی بگوید

شکست دادن قویترین پهلوان عرب که عربها اورا معادل هزار نفردر جنگها می دانستند یعنی عمربن عبدود

داستان مقداد ورفتن آنحضرت به آسمان چهارم برای برقراری صلح

داستان مهمان بودن آنحضرت در 40مکان بطور همزمان دریک شب

داستان شکافته شدن دیوار کعبه به خاطر احترام آنحضرت برای ورود مادر ایشان

داستان دوبار غروب خورشید دریک روز به خاطر آنحضرت

و....

(مصرع دوم این بیت از خود آنحضرت است)

به ذره گر نظر لطف بو تراب کند

به آسمان رود وکار آفتاب کند

(یعنی اگر آنحضرت به یک ذره از خاک نظر بکند آن یک ذره به اذن آنحضرت بالارفته وتبدیل به خورشیددرآسمان میشود.)

 

اما حیف که آنحضرت حامیانی همچون ما ها دارد که آنحضرت را رها کردیم ودنبال فرهنگ غرب رفته ایم.

سالها دل طلب جام جم ازما می کرد     وانچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد

گوهری کزصدف کون ومکان بیرون است      طلب ازگمشدگان لب دریا می کرد.

 


 درخواستها ،سوالات ویاپیشنهادهای خودرابه این آدرس ایمیل نمایید.

 

 


تگها: Eiliya (فراتراز خیال) - ایلیا

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.