صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  
ایلیا رایان » جدیدترین مطالب
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

حکمت را به او می آموزم

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

  ای احمد بنده هرگاه شکمش را گرسنه باشد و زبانش را نگهدارد حکمت را به او  می آموزم و اگر چنین بنده ای کافر باشد حکمتش بر ضد خودش جهت  و بال است و اگر مومن باشد حکمتش برایش نور وبرهان و شفا ورحمت است آن گاه چیزهای را می داند    که قبلا نمی  دانست و چیزهای را می بیند که قبلا نمی دید  و اول چیزی که می بیند نکات ریز وزوایای نادیدنی علم است تا این شیطان نتواند از هیچ جا در او نفوذ کند و نیرنگهای شیطان و نیرنگهای نفسش را به می نمایانم تا نفسش راهی برای نفوذ و فریب در وی پیدا نکند.    


در تنهائیها بسیار مرا یاد کن

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394
  ابن فضال در حدیث مرفوعی که سند آنرابمعصوم رسانده حدیث کند که خدای عزوجل به عیسی علیه السلام فرمود ای  عیسی مرا در خاطر خود یاد کن تا من نیز تو را بیاد آورم ومرا میان مردم یاد کن تا من نیز تو را در میان جمعی  بهتراز آدمیان  یعنی فرشتگان یاد کنم ای عیسی دلت برای من نرم ودر تنهائیها بسیار مرا یاد کن وبدان که شادی من به این است که برای من تواضع کنی و در این باره زنده دل باش و مرده دل و افسرده مباش .

چهل گناه زبان

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

1-خبری راندانسته گفتن2-عیجوی از دیگران 3-مسخره کردن 4-تهمت زدن 5-فاش کردن اسرار مردم 6-رنجاندن مومن 7-سرزنش بی جا 8 –دروغ گفتن 9-وعده دروغ 10-قسم دروغ 11-شهادت ناحق 12-تحریف مسائل دینی 13-حکم ناحق 14-لعنت کردن مردم 15-طعنه مردم 16-دل شکستن 17-امر به منکر18-نهی از معروف 19-بد خلقی 20-تصدیق کفر وشرک 21-غیبت کردن 22-شایعه پراکنی 23-به نام بد صدا زدن 24-تملق و چاپلوسی 25-با مکر وحیله سخن گفتن 26-مزاح زیاد 27-زخم زبان زدن 28-آبروریزی29-کبردر گفتار 30-ادای کسی را در آوردن 31-بدعت در دین 32-اظهار بخل و حسد 33-بدزبانی در معاشرت 34-خشونت در گفتار 35-فحش وناسزا گفتن 36-سخن چینی 37-نا امید کردن 38-شوخی با نا محرم 39-ریا در گفتار 40-فریاد زدن بی جا 

 

دعا

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

برشمابادبه دعاکردن که به چیزی به اندازه ی دعا به خدا تقرب نمی جوئید.

علیکم بالدعاء فانکم لاتَقَرَّبون بمثله.

          امام صادق علیه السلام ،المحجةالبیضاء،ج2،ص283

عبادت خالصانه

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394هرکس به سمت خدا یک عبادت خالصی رابفرستدخداوندعزوجل بزرگترین مصلحت خودرابراوفرومیفرستد.

مَن اصعَدَ الی الله عزوجل خالص عبادتِه إهبط الله عزوجل افضل مصلحتِه.

            حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها، بحارج 67،ص249

سکوت

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

مومن سکوت میکند تاسالم بماندوصحبت میکندتاخیری برساند.

المومن یَصمُتُ لِیَسلِمَ وینطِق لِیَغنَم.

           امام سجاد علیه السلام ،الکافی ج2،ص231

نماز

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

زمانی که نماز گذاردی طوری بخوان ،گویا اینکه آخرین نمازتوست.

إذاصَلَّیتَ فَصَّلِ صلاةَ مودِّع.

          امام سجاد علیه السلام ،بحارج78،ص160

تبسم

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

تبسم نمودن بوجه برادر خودحسنه است.

تبسم الرجل فی وجه المومن حسنةَ.

           امام محمد باقرعلیه السلام  ،بحارج74،ص288

ارزش حفظ زبان

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

چیزی رابرزبان نیاوریدکه ازارزش شما بکاهد.

لاتقولوابألسنَتِکم مایَنقُضُ عن قدرِکم.

            امام حسین علیه السلام ،جاء العیون ج2،ص250

بندگی

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

هرکس به خدابندگی کند خداوندهمه چیزرابه اوبنده می کند.

مَن عَبَدَالله عبَّدَالله له کلَ شیٍ.

              امام حسن علیه السلام ،تنبیه الخواطرج2،ص108

حیا از خداوند

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

ازخداونددرپنهانی هاحیا کنیدهمانطوریکه درآشکاراازمردم حیامیکنید.

إستحیوا من الله فی سرائرکم کما تستحیون فی الناس فی علانِیَتِکم.

                 امام موسی کاظم علیه السلام، تحف العقول ص394

موعظه

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

هیچ چیزی نیست که چشم توآنرابیندمگرآنکه موعظه ای درآن نهفته هست .

  ماِمن شیٍ تراه عیناک إلا وفیه موعظةً  .

                امام موسی کاظم علیه السلام ،بحارج78،ص319

مراقبه

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

بدان که همانا توازچشم خداوند بزرگ پنهان نیستی پس بنگر که چگونه ای .

إعلَمْ أنّک لن تَخلو ِمن عین الله فانظرکیفَ تکون .

                  امام جواد علیه السلام ،تحف العقول ص455

حب دنیا

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

یا احمد اگر نماز بخواند بنده ای با ندازه ی نمازهای اهل آسمان وزمین وروزه بگیرد باندازه ی ایشان وپرهیز کند ازطعام مانند ملائکه ها ولباسش باندازه ی لباس برهنگان باشدومن ببینم درقلبش ذره ای ازدوستی دنیا ویاشهرت بین مردم ویاحب ریاست ویازینت آلات درآنرا،هرآئینه اوراداخل بهشت نخواهم نمودومحبت خودراازاودورخواهم کرد.

«ارشادالقلوب»

بندگی و طریق بندگی

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

یااحمدآیامیدانی چه وقت بنده عابد می باشد شود؟معروض داشت نمی دانم فرمودزمانیکه هفت خصلت دراوجمع شود وآن خصلتهای هفتگانه عبارتست از

1-      ورع وپرهیزکاری که اوراازحرامها نگاه دارد.

2-       خاموشی که اوراسخنان بیهوده گفتن بازدارد.

3-      خوفی ازمن که هرروزبرگریه اش بیفزاید.

4-      حیائی که اورادرپنهانی ازمن خجل وشرمنده اش نماید.

5-      باندازه ی سد جوع ازدنیا بخورد.

6-      دشمن بدارد دنیا راچون من دنیا رادشمن میدارم.

7-      دوست بدارد اخیارراچون من ایشان رادوست میدارم.

                                        «ارشادالقلوب»