صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

بندگی و طریق بندگی

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

یااحمدآیامیدانی چه وقت بنده عابد می باشد شود؟معروض داشت نمی دانم فرمودزمانیکه هفت خصلت دراوجمع شود وآن خصلتهای هفتگانه عبارتست از

1-      ورع وپرهیزکاری که اوراازحرامها نگاه دارد.

2-       خاموشی که اوراسخنان بیهوده گفتن بازدارد.

3-      خوفی ازمن که هرروزبرگریه اش بیفزاید.

4-      حیائی که اورادرپنهانی ازمن خجل وشرمنده اش نماید.

5-      باندازه ی سد جوع ازدنیا بخورد.

6-      دشمن بدارد دنیا راچون من دنیا رادشمن میدارم.

7-      دوست بدارد اخیارراچون من ایشان رادوست میدارم.

                                        «ارشادالقلوب»


طعم ایمان

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

خداوند فرمود:ای احمد!اگردوست داری شیرینی ایمان رادریابی ،گرسنگی رابه خودبچشان وزبانت رابه سکوت ودوری ازسخنان بیهوده وادارو…هرگاه چنین کنی امیداست که ازخطرات سالم بمانی واگر چنین نکنی قطعاً درزمره نابود شدگانی.

                                                                                                   سرالاسرارج1

حرمت مومن

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

امام صادق(ع):"المومن اعظم حرمه من الکعبه." 

حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است .                             خصال،ص27

 

احسان ونیکی

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

امام کاظم (ع):"عونک للضعیف من افضل الصدقه "

کمک تو به ضعیف وناتوان از بهترین صدقات است .               بحار ،78/326

 

احسان به والدین

توسط: بهمن پرتو در 24 تیر 1394

 

پیامبر اکرم :"من بر والدیه طوبی له زادالله فی عمره"

خوشا به حال هر که به پدر ومادرش نیکی کند ،خداوند بر عمرش افزوده است .                

  خیر وبرکت از نگاه قرآن وحدیث،ص364

 

قبلی بعدی
بالا